TYA

Vi  registrerar våra utbildningar hos TYA.

TYA är en organistation mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Verksamheten bedrivs genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö.

De är samverkande mellan skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel.

Detta för att säkerställa en säker arbetsmiljö, högre kompetens och hållbar tillväxt i transportbranschen

För mera information om tya se www.tya.se