Om våra
utbildningar

Läs mer om våra utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar utefter era förutsättningar. Allt för att ni skall få den utbildning ni verkligen behöver.

En maskinförarutbildning kan sänka era kostnader öka produktiviteten och säkerheten avsevärt. Den kan också minska era utgifter genom minskade driftkostnader.

Vi kan även utbilda er personal på plats hos er.

Vi registrerar de flesta av våra utbildningar hos TYA.

Kort om utbildningen

Grävmaskin / Grävlastare

Du får de kunskaper och färdigheter som krävs att framföra maskinen säkert och därefter ett godkänt utbildningsintyg eller yrkesbevis, allt enligt Arbetsmiljöverket och TYA:s branschkrav.

Kort om utbildningen

Lastmaskin – Godshantering
& Anläggning

Du får de kunskaper och färdigheter som krävs att framföra maskinen säkert då arbetsuppgifterna som skall utföras innebär att lasta, bära och lossa med pallgafflar på plana och hårda underlag.

Kort om utbildningen

Liftutbildning

Du får de kunskaper och färdigheter som krävs för att effektivt och säkert kunna hantera liftar enligt följande typ: 1A,1B,3A, och 3B

Kort om utbildningen

Teleskoplastare

Du får de kunskaper och färdigheter som krävs att framföra maskinen säkert då man skall utföra jobb med detta nu allt mer vanligare maskinslag.

Kort om utbildningen

Fordonsmonterad kran över 18 t/m

Du får de kunskaper och färdigheter som krävs för att effektivt och säkert kunna hantera den tunga fordonsmonterade kranen.

Kort om utbildningen

Fordonsmonterad kran upp till 18 t/m

Du får de kunskaper och färdigheter som krävs för att effektivt och säkert kunna hantera den fordonsmonterade kranen.

Kort om utbildningen

Vi utför även utbildning i Brandfarliga heta arbeten

Kurs enligt Svenska brandsäkerhetsföretag ( SVEBRA )

TYA

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

TYA är en organistation mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Verksamheten bedrivs genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö.

De är samverkande mellan skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel.

Detta för att säkerställa en säker arbetsmiljö, högre kompetens och hållbar tillväxt i transportbranschen

För mera information om tya se www.tya.se