Varför förarutbildning

Arbetsmiljöverket är det statliga organ som sätter riktlinjer för säkerhet och miljö på våra arbetsplatser. Här kan du läsa närmare vad arbetsmiljöverket säger om användning av arbetsutrustning.

Varför skall man ha maskinförareutbildning?

Varför förarutbildning

En maskinförarutbildning ger dig möjlighet att arbeta inom en mängd olika branscher, som bygg och anläggning, gruvdrift, jordbruk och logistik. Eftersom dessa sektorer alltid behöver kompetenta maskinförare finns det en bred arbetsmarknad och goda karriärmöjligheter.

Krav på utbildning?

I kollektivavtalet mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetarförbundet, i transportavtalets bilaga B, finns en överenskommelse att truck-­ och maskinförare ska ha utbildning.
TYA har uppdraget att ta fram anvisningar och kursplaner, detta för att likställa och säkra utbildning.

Flera andra branscher som inte omfattas av avtalet använder ändå TYAs utbildningssystem för att vara säkra på att de minimikrav Arbetsmiljöverket angett verkligen uppfylls.

Försäkringsfråga?

En annan viktig anledning för att ha rätt utbildning är också att försäkringsbolagen kräver det för att ge ersättning för skador och kostnader. Har man inte rätt utbildning och orsakar en kostsam skada kommer man att stå personligt ansvarig för alla kostnader. Det är vanligt att någon person (oftast chefen) säger sig ”ta ansvaret” om någon kör ändå men det fungerar inte på det viset. Inte ens om det ”finns skriftligt” på det. Blir det en rättssak av olyckan så är det föraren och ingen annan som är vållande.